دوشنبه, 29 شهریور,1395

پانزدهمین جلسه شورای عالی فنی 4مهرماه برگزار می شود

بررسی برنامه تمرینی تیم های ملی با حضور سرمربیان سه رده سنی

پانزدهمین جلسه شورای عالی فنی 4مهرماه برگزار می شود
جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری روز یکشنبه (4مهر) با بررسی برنامه های تمرینی تیم های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ پانزدهمین جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری ساعت 10صبح روز یکشنبه 4مهر با حضور محمدحسین برخواه سرمربی تیم ملی نوجوانان، وحید ربیعی سرمربی تیم ملی جوانان و سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی بزرگسالان کشورمان برگزار می شود. در این نشست، مربیان تیم ملی سه رده سنی برنامه اردویی و تمرینی خود را به اعضای شورای عالی فنی ارائه می کنند.

لازم به ذکر است که تیم ملی جوانان در آبان ماه(مسابقات قهرمانی آسیا در ژاپن) و تیم ملی نوجوانان طی ماههای مهر و آبان (رقابتهای قهرمانی جهان در مالزی و قهرمانی آسیا در ژاپن) را پیش رو دارند.