اولین جلسه تمرین وزنه برداران المپیکی کشورمان، علی داودی و علی هاشمی، امروز ظهر به وقت محلی در سالن وزنه برداری بازی ها در توکیو برگزار شد.

برنامه مسابقات دو نماینده کشورمان:

علی هاشمی در وزن ۱۰۹ کیلوگرم روز دوازده مردادماه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به وقت توکیو
علی داودی در وزن+ ۱۰۹ کیلوگرم روز سیزده مردادماه ساعت هفت و پنجاه دقیقه به وقت توکیو