ﺳﻪشنبه, 13 تیر,1396

ولی پور در صدر دسته 85 کیلوگرم جای گرفت

خاکی جایگاه دوم را به خود اختصاص داد

ولی پور در صدر دسته 85 کیلوگرم جای گرفت

رکوردهایی که رامین ولی پور در مسابقات جهانی به جای گذاشت، در مرحله اول لیگ جوانان مورد محاسبه قرار گرفت و با مجموع 328 کیلوگرم قهرمان دسته 85 کیلوگرم شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛نخستین روز از مرحله اول لیگ وزنه برداری جوانان در فصل 96 با رقابت 7 وزنه بردار دسته 85 کیلوگرم در تالار وزنه برداری ورزشگاه ازادی پیگیری شد و در نهایت با احتساب رکوردهای رامین ولی پور ملی پوش تیم وزنه برداری شرکت ملی حفاری اهواز، وی توانست با مجموع 328 کیلوگرم در صدر این وزن قرار گیرد.

گفتنی است؛ عارف خاکی دیگر وزن بردار شرکت ملی حفاری اهواز با مجموع 310 کیلوگرم به مقام دوم دست یافت.
عملکرد وزنه برداران حاضر در رقابت دسته 85 کیلوگرم به شرح زیر است:
1- رامین ولی پور(شرکت ملی حفاری اهواز): حرکت یکضرب 151 کیلوگرم، حرکت دوضرب 177 کیلوگرم و در مجموع 328 کیلوگرم(رکوردهای مسابقات جهانی توکیو ژاپن که در این مرحله مورد محاسبه قرار گرفت)
2- عارف خاکی(شرکت ملی حفاری اهواز): حرکت یکضرب 144 کیلوگرم، حرکت دوضرب 166 کیلوگرم و در مجموع 310کیلوگرم
3- حسین مومنی(عقاب نیروی هوایی): حرکت یکضرب 135 کیلوگرم، حرکت دوضرب 164 کیلوگرم و در مجموع 299کیلوگرم
4- افشین طاهری(مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): حرکت یکضرب 142 کیلوگرم، حرکت دوضرب 155 کیلوگرم و در مجموع 297کیلوگرم
5- عارف خاکی(نور همدان): حرکت یکضرب 125 کیلوگرم، حرکت دوضرب 147 کیلوگرم و در مجموع 272کیلوگرم
6- محمد رحیمی(کوثر ساری): حرکت یکضرب 115 کیلوگرم، حرکت دوضرب 125 کیلوگرم و در مجموع 240کیلوگرم
7- مانی علی وند(نفت و گاز مسجد سلیمان): حرکت یکضرب 30 کیلوگرم، حرکت دوضرب 35 کیلوگرم و در مجموع 65کیلوگرم