پنجشنبه, 28 مرداد,1395

وزیر ورزش و جوانان : آیان از ما ذهنیت قبلی داشت

پاداش طلایی های المپیک به بهداد هم اهداء می شود

وزیر ورزش و جوانان : آیان از ما ذهنیت قبلی داشت

دکتر محمود گودرزی وزیرمحترم ورزش و جوانان کشورمان با تاکید براین موضوع که با جدیت ازطریق مراجع قانونی و بین المللی ورزش پی گیر احقاق حق ضایع شده بهداد سلیمی قهرمان ارزنده وزنه برداری ایران هستیم در خصوص اتفاق تلخی که برای ملی پوش فوق سنگین کشورمان در بازی های ریو رخ داد گفت:« تلاش بهداد سلیمی برای همه ما ارزشمند بود وقطعا این وزنه بردار ارزشمند برای همه ملت ایران یک قهرمان است. ماهم به همین دلیل برای بهداد پاداش طلایی های المپیک را در نظر خواهیم گرفت و به او اهداء خواهیم کرد.»

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری ؛ دکتر محمود گودرزی وزیر ورزش وجوانان درباره اتفاقات رخ داده درجریان رقابت بهداد سلیمی و ناداوری که در رقابت او صورت گرفت،تاکید داشت: این اتفاقات عقبه‌ای دیرینه دارد. زمانی که قرار بود انتخابات وزنه برداری در ایران برگزار شود، تاماش آیان ذهنیتی داشت که ما از او خواستیم رفتاری نکند که احساس کنیم می‌خواهد در انتخابات دخالت کند، ما در حاشیه رقابتهای جام فجر که آیان به ایران آمد، دردیداری که با وی داشتیم تلاش کردیم تا ذهنیت های نامطلوب بوجود آمده راپاک کنیم اما به نظر من آن ذهنیت‌ها پاک نشد و در اتفاقات تلخی که برای سلیمی در المپیک بوجودآمد دخیل بود.»
دکتر گودرزی درباره میزان پاداشی که برای سلیمی درنظر گرفته می شود، نیز یادآورشد:« تلاش بهداد برای ما قطعا ارزشمند است. به همین دلیل برای بهداد سلیمی پاداشی به اندازه مدال طلا در نظر می‌گیریم و به او اهداء می شود.»