دوشنبه, 07 تیر,1395

وزنه بردار 69 کیلویی امریکا رکورد نوجوانان دنیا را شکست

کلارنس رکورد دوضرب و مجموع نوجوانان را در مسابقات جوانان جابجا کرد

وزنه بردار 69 کیلویی امریکا رکورد نوجوانان دنیا را شکست

کلارنس کامینگس وزنه بردار۱۶ ساله  امریکایی در سومین روز مسابقات قهرمانی جوانان جهان در دسته ۶۹ کیلوگرم در حرکت دوضرب وزنه ۱۸۰ کیلویی را مهار کرد تا در مجموع با ۳۱۷ کیلو گرم دو رکورد دنیا را در رده سنی نوجوانان جهان جابجا کند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان جهان در تفلیس گرجستان سومین روز خود را با ثبت دو رکورد شکنی در دسته ۶۹ کیلوگرم البته در رده سنی نوجوانان سپری کرد.کلارنس کامینگس وزنه بردار ۱۶ ساله امریکایی در دسته ۶۹ کیلوگرم ركورد دنيا را در حرکت دوضرب و مجموع شكست. کلارنس در حالی که در حرکت یکضرب با ۱۳۷ در جایگاه چهارم قرار گرفته بود در حرکت دوضرب وزنه ۱۸۰ کیلویی را مهار کرد تا در مجموع با ۳۱۷ کیلو گرم دو رکورد دنیا را در رده سنی نوجوانان جابجا کند.

لازم به ذکراست، کلارنس رکورد حرکت یکضرب نوجوانان جهان را که پیش از این در اختیار قلی اف از آذربایجان با ۱۷۳ کیلوگرم بود را ۷ کیلوگرم ارتقاء داد و در حرکت دوضرب نیز که رکورد ۳۱۲ کیلوگرم متعلق به محمد از عراق بود را ۵ کیلوگرم ارتقاء جابجا کرد.

رقابت در دسته ۶۹ کیلوگرم تا جایی نزدیک و دیدنی دنبال شد که مدال های این وزن در حرکات یکضرب، دوضرب و حدنصاب مجموع به ۶ وزنه بردار به پنج کشور رسید.   

نتایج حرکات یکضرب، دوضرب و مجموع پنج وزنه بردار برتر دسته ۶۹ کیلوگرم به شرح زیر است:
یکضرب:
۱_ چانتوری(تایلند ):۱۳۹ کیلوگرم
۲_کونای ( ژاپن):۱۳۸ کیلوگرم
۳_موسکوئرا( کلمبیا) :۱۳۷ کیلوگرم
۴_ کلارنس کامینگس( امریکا) :۱۳۷ کیلوگرم
۵_ میاموتو( ژاپن) : ۱۳۵ کیلوگرم

دوضرب:
۱_ کلارنس کامینگس( امریکا): ۱۸۰ کیلوگرم
۲_ میاموتو( ژاپن) : ۱۷۰ کیلوگرم
۳_ابراهیم(مصر) :۱۶۸ کیلوگرم
۴_ کونای ( ژاپن)۱۶۷ کیلوگرم
۵_ چخیدزه( گرجستان) :۱۶۷کیلوگرم

مجموع:
۱_ کلارنس کامینگس( امریکا): ۳۱۷ کیلوگرم
۲_کونای ( ژاپن):۳۰۵کیلوگرم
۳_ میاموتو( ژاپن) : ۳۰۵کیلوگرم
۴_ اوکیای(ترکیه) : ۳۰۵ کیلوگرم
۵_ موسکوئرا( کلمبیا) :۳۰۲کیلوگرم