ملی پوش دسته ۷۱ کیلوگرم وزنه برداری بانوان کشورمان با رکورد مجموع ۱۹۰ کیلوگرم در جایگاه چهارم مسابقات قرار گرفت.

در پایان مسابقات وزنه برداری دسته ۷۱ کیلوگرم بانوان پنجمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی الهه رزاقی از کشورمان با مهار وزنه ۸۵ کیلوگرم در حرکت یکضرب، وزنه ۱۰۵ در حرکت دوضرب و مجموع ۱۹۰ کیلوگرم از کسب مدال باز ماند و در جایگاه چهارم جدول قرار گرفت.

وی در اولین حرکت یکضرب وزنه ۸۵ کیلوگرم را مهار کرد اما در دو حرکت بعدی و در مهار وزنه های ۸۹ و 89 کیلوگرم ناکام ماند تا با همین رکورد در جایگاه چهارم حرکت یکضرب قرار گیرد.

رزاقی در دوضرب نیز فقط در حرکت اول موفق بود و توانست وزنه ۱۰۵ کیلوگرم را بالای سر ببرد. وی دوبار و در مهار وزنه ۱۱۰ کیلوگرم ناکام ماند.

در رقابتهای این دسته ۶ وزنه بردار از کشورهای ایران، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، اندونزی و امارات حضور دارند که نماینده ترکمنستان با رکورد مجموع 225 کیلوگرم ( ۱۰۷ و ۱۱۸ کیلوگرم _ یکضرب و دوضرب ) جایگاه نخست و مدال طلا را از آن خود کرد.