در مسابقات دسته ۹۷- کیلوگرم وزنه برداری پارالمپیک 2020 توکیو، سید حامد صلحی پور از ایران توانست به مدال نقره دست پیدا کند.
مسابقات پاراوزنه برداری بازی های پارالمپیک در حالی در دسته ۹۷- کیلوگرم برگزار شد که نمایندگان ۸ کشور در این دسته به روی تخته آمدند که سید حامد صلحی پور هم نماینده ایران در این وزن بود. صلحی پور برای حرکت اول خود وزنه ۲۲۱ کیلوگرم را انتخاب کرد که در لیفت آن ناکام بود. صلحی پور که برای حرکت دوم خود یک کیلوگرم هم وزنه خود را افزایش داده بود اما باز هم در ثبت آن ناکام بود تا ۲۲۲ کیلوگرم را هم نتواند به نام خودش ثبت کند. کار برای صلحی پور سخت شده بود اما توانست در حرکت آخر خود وزنه ۲۲۲ کیلوگرم را ثبت کند و به مدال نقره پارالمپیک توکیو برسد.

مدال طلای این وزن هم به وزنه بردار چینی رسید. ین پان پان از چین در حرکت اول خود ۲۲۳ کیلوگرم به راحتی ثبت کرد تا برای حرکت دوم خودش ۲۲۷ کیلوگرم را انتخاب کند. وزنه ای که با دو چراغ سفید تایید شد تا به مدال طلای این وزن برسد. او در حرکت سوم با  ۲۴۳.۵ کیلوگرم به رکورد جهان و پارالمپیک حمله کرد که ناکام بود.

وزنه بردار کلمبیا فابیو تورس وزنه ۲۲۱ کیلوگرم را به راحتی لیفت کرد. به همین دلیل هم برای حرکت دوم وزنه ۲۲۶ کیلوگرم را انتخاب کرد اما در لیفت آن دچار مشکل شد. در حرکت سوم هم همین وزنه را انتخاب کرد اما باز هم ناکام بود تا در نهایت با همان ۲۲۱ کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کند.

پیش از این برای پارا وزنه برداری روح الله رستمی مدال طلا و امیر جعفری مدال نقره کسب کرده بودند.