یکشنبه, 10 دی,1396

وزنه برداران مناطق نفت خیز صدرنشین شدند

در پایان رقابتهای اوزان 85 و 94 کیلوگرم

وزنه برداران مناطق نفت خیز صدرنشین شدند
مکوندی و موسوی هر دو از تیم مناطق نفت خیز جنوب خوزستان در اوزان 85 و 94 کیلوگرم هفته چهارم لیگ برتر وزنه برداری بزرگسالان مقام های اول را کسب کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در پایان نخستین روز از هفته چهارم لیگ برتر وزنه برداری بزرگسالان باشگاههای کشور (یادواره شادروان منوچهر برومند قهرمان جهان و آسیا) رقابتهای اوزان 85 و 94کیلوگرم با شرکت 11 وزنه بردار در تالار وزنه برداری (سالن همایش های ایرانیان) برگزار شد.

طبق برنامه ریزی های قبلی، مسابقه این اوزان به صورت مستقیم از شبکه ورزش سیما به روی آنتن رفت.

در دسته 85 کیلوگرم 7 وزنه بردار ( اکبر فرهنگی، امیر عبدالعظیمی از تیم نیروی زمینی ارتش، حسین گلپرور از تیم نور همدان، عباس زندی و علی مکوندی از تیم مناطق نفت خیز جنوب خوزستان، حسین بیراوند از رعد پدافند و علی دهدار از تیم عقاب نیروی هوایی) به رقابت پرداختند.
عملکرد سه وزنه بردار برتر دسته 85کیلوگرم به شرح زیر است:
حرکت یکضرب:
1- عباس زندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 154کیلوگرم
2- علی مکوندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 150کیلوگرم
3- حسین بیرانوند (رعد پدافند): 147 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- علی مکوندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 190کیلوگرم
2- عباس زندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 179 کیلوگرم
3- حسین بیرانوند (رعد پدافند): 175 کیلوگرم
مجموع:
1- علی مکوندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 340کیلوگرم
2- عباس زندی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 333 کیلوگرم
3- حسین بیرانوند (رعد پدافند): 322کیلوگرم

در دسته 94 کیلوگرم 4 وزنه بردار (سید ایوب موسوی از مناطق نفت خیز جنوب خوزستان، محمد زارعی از بیمه رازی، رضا دهدار از عقاب نیروی هوایی و احمد آستراکی از نور همدان) به رقابت پرداختند.
عملکرد سه وزنه بردار برتر دسته 94کیلوگرم به شرح زیر است:
حرکت یکضرب:
1- سید ایوب موسوی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 164 کیلوگرم
2- محمد زارعی (بیمه رازی):164 کیلوگرم
3- رضا دهدار (عقاب نیروی هوایی): 150 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- سید ایوب موسوی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 200 کیلوگرم
2- رضا دهدار (عقاب نیروی هوایی): 188کیلوگرم
3- محمد زارعی (بیمه رازی):187 کیلوگرم
مجموع:
1- سید ایوب موسوی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 364 کیلوگرم
2- محمد زارعی (بیمه رازی):351 کیلوگرم
3- رضا دهدار (عقاب نیروی هوایی): 338 کیلوگرم