وزنه برداران در چهار گروه عازم مسابقات آسیایی بحرین می شوند

اعضای تیم های ملی وزنه برداری مردان و زنان کشور از فردا سیزدهم مهرماه در قالب چهار گروه به مسابقات آسیایی 2022 در کشور بحرین اعزام می شوند.

گروه نخست شامل سه وزنه بردار دسته های سبک وزن است که روز چهارشنبه سیزدهم مهرماه عازم منامه خواهند شد. در این گروه مجید عسکری (دسته 61 کیلوگرم)، پوپک بسامی (دسته 59 کیلوگرم) و فاطمه کشاورز (دسته 64 کیلوگرم) حضور دارند.

گروه دوم شامل فروغ یونسی (دسته 71 کیلوگرم)، الهه رزاقی (دسته 71 کیلوگرم) و ابریشم ارجمند خواه (دسته 76 کیلوگرم) روز شنبه 16 مهرماه تهران را به مقصد حضور در مسابقات آسیایی ترک خواهند کرد.

گروه سوم که روز هجدهم مهرماه عازم بحرین خواهند شد عبارتند از علیرضا معینی و رضا بیرالوند (دسته 96 کیلوگرم)، محمد زارعی و مسعود چترایی (دسته 89 کیلوگرم)، رضا دهدار و رسول معتمدی (دسته 102 کیلوگرم)، فاطمه یوسفی (87+ کیلوگرم) و سیده الهام حسینی (دسته 81 کیلوگرم).

امیر عزیزی (دسته 109 کیلوگرم)، علی داودی و محسن دادرس (دسته 109+ کیلوگرم) در قالب چهارمین گروه روز بیستم مهرماه عازم رقابت های آسیایی بزرگسالان در بحرین خواهند شد.