جمعه, 20 اسفند,1395

وزنه برداران ترکیه و آذربایجان جدی ترین رقبای ایرانی ها

پیشتازی وزنه برداران ایران در 4 وزن

وزنه برداران ترکیه و آذربایجان جدی ترین رقبای ایرانی ها

دومین دوره رقابتهای بین المللی وزنه برداری جام فجر درحالی ساعت 14 و 30 دقیقه امروز با برگزاری رقابتهای دسته 56 کیلوگرم در سالن امام رضا (ع) اهواز آغاز می شود که تیم های ترکیه و آذربایجان با داشتن 8 و 7 وزنه بردار در ترکیب خود، جدی ترین رقبای تیم های ایرانی برای کسب عنوان قهرمانی هستند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، در رقابتهای امسال جام فجر 52 وزنه بردار در قالب 13 تیم با یکدیگر رقابت می کنند که بر اساس استارت لیست نهایی، 4 وزنه بردار از کشورمان به همراه 2 وزنه بردار ترکیه و 2 وزنه بردار از کشورهای رومانی و آمریکا با توجه به رکوردهای ورودی شان در صدر اوزان هشتگانه قرار دارند.
اسامی نفرات برتر اوزان مختلف رقابتهای ببین المللی وزنه برداری جام فجر در ادامه آمده است:
وزن 56 کیلوگرم
1. آیدوقن کادیر از ترکیه با رکورد ورودی 210 کیلوگرم
2. روسلان رضازاده از آذربایجان با رکورد وررودی 205 کیلوگرم
3. محسن نکیسایی از خوزستان با رکورد وررودی 180 کیلوگرم

وزن 62 کیلوگرم
1. روبرت مانیا از رومانی با رکورد ورودی 260 کیلوگرم
2. الهیار آبیشوف از آذربایجان با رکورد ورودی 240 کیلوگرم
3. عیسی گونگور از ترکیه با رکورد وررودی 230 کیلوگرم

وزن 69 کیلوگرم
1. ایهان رمضان از ترکیه با رکورد ورودی 290 کیلوگرم
2. مصطفی زارعی از تیم جوانان ایران با رکورد ورودی 280 کیلوگرم

وزن 77 کیلوگرم
1. عباس زندی از تیم جوانان ایران با رکورد ورودی 300 کیلوگرم
2. حسین غزالیان از تیم جوانان ایران با رکورد ورودی 295 کیلوگرم
3. کنان علی قلیف از آذربایجان با رکورد وررودی 290 کیلوگرم

وزن 85 کیلوگرم

1. عارف خاکی از تیم جوانان ایران با رکورد ورودی 310 کیلوگرم
2. سمی یاکی از ترکیه با رکورد ورودی 300 کیلوگرم
3. سنان میرزایف از آذربایجان با رکورد وررودی 290 کیلوگرم

وزن 94 کیلوگرم
1. جیسون بونیک از آمریکا با رکورد ورودی 336 کیلوگرم
2. رضا بیرالوند از تیم جوانان ایران با رکورد ورودی 330 کیلوگرم
3. رحمان اورامه از تیم جوانان ایران با رکورد وررودی 320 کیلوگرم

وزن 105 کیلوگرم
1. رضا دهدار از خوزستان با رکورد ورودی 320 کیلوگرم
2. کانرا وانگ چای از تایلند با رکورد ورودی 300 کیلوگرم
3. خلیل گرایلی از آذربایجان با رکورد وررودی 280 کیلوگرم

وزن 105+ کیلوگرم
1. علی داودی از تیم جوانان ایران با رکورد ورودی 350 کیلوگرم
2. فدریکو موریکونی از ایتالیا با رکورد ورودی 320 کیلوگرم