دوشنبه, 07 اسفند,1396

هیئت های وزنه برداری برتر سال انتخاب می شوند

با کسب حداکثری امتیاز در شاخص های ارزیابی

هیئت های وزنه برداری برتر سال انتخاب می شوند

فدراسیون وزنه برداری طبق شاخص های ارزیابی، هیئت های نمونه کشور در سال 96 را معرفی خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ در روزهای پایانی هر سال، برترین ها در هر مجموعه ای انتخاب می شوند و برهمین اساس فدراسیون وزنه برداری کشورمان نیز همانند سالهای قبل، هیئت های وزنه برداری نمونه استانی را بر اساس شاخص های ارزیابی، انتخاب می کند.

طبق جدول شاخص های ارزیابی زیر، هیئت های وزنه برداری نمونه کشور در مجمع سالیانه که قرار است امسال به میزبانی شهر اهواز برگزار شود، معرفی خواهند شد.