یکشنبه, 17 مرداد,1395

همزمان با تمرین بامدادی براری و سلیمی در کمپ تیم های ملی

نخستین تمرین ملی پوشان در ریو برگزار شد

همزمان با تمرین بامدادی براری و سلیمی در کمپ تیم های ملی

وزنه برداران تیم ملی وزنه برداری حاضردر ریو (رستمی، مرادی و هاشمی) همزمان با سلیمی و براری که تمرین شان را در تهران و کمپ تیم ملی دنبال می کنند نخستین تمرین خود را در سالن “ریوسنترو2 ” برگزار کردند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ نخستین تمرین سه ملی پوش المپیکی کشورمان (رستمی، مرادی و هاشمی) حاضر در ریو محل بازی های المپیک،  شنبه 16 مرداد راس ساعت17 به وقت ریودوژانیرو ( یکشنبه 17 مرداد، 30 بامداد به وقت تهران) با حضور علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری و داود باقری رییس کمیته پزشکی فدراسیون در سالن تمرینی مسابقات(ریوسنترو2) برگزار شد. 

همچنین این در حالی بود که همزمان بهدادسلیمی و محمدرضا براری دو ملی پوش حاضر در کمپ تیم های ملی، یکشنبه 17 مرداد از ساعت 1 بامداد به وقت تهران تمرینات خود را تا ساعت 2:30 ادامه دادند.