چهارشنبه, 10 شهریور,1395

همزمان با برگزاری رقابتهای جهانی نوجوانان

نام علی مرادی در لیست اصلی کمیته فنی مسابقات قرار گرفت

همزمان با برگزاری رقابتهای جهانی نوجوانان

نام علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان بعنوان یکی از اعضای فنی و اجرایی مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان جهان در پنانگ مالزی در جرگه چهره های سرشناس این دوره از رقابتها گنجانده شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ کمیته برگزاری مسابقات و فدراسیون جهانی همزمان با مشخص شدن وضعیت میزبان مسابقات وزنه برداری نوجوانان جهان (شهر پنانگ مالزی ) برای برپایی این دوره از رقابتها نام علی مرادی رییس فدراسیون وزنه برداری کشورمان را نیز بعنوان یکی از اعضاء اصلی کمیته اجرایی و فنی رقابتها ثبت کرده و اعلام نمود.

  

همچنین فدراسیون جهانی و ستاد برگزاری مسابقات با ارسال دعوتنامه ای رسمی از علی مرادی رییس فدراسیون کشورمان درخواست کرد تا بعنوان عضوی از اعضاء کمیته فنی و اجرایی مسابقات در مالزی حضور داشته باشد.

تا بدین ترتیب رییس فدراسیون نام رییس فدراسیون وزنه برداری در جرگه چهره های سرشناس و مطرح فنی واجرایی در رقابتهای جهانی گنجانده شود.