پنجشنبه, 02 دی,1395

هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری فصل95- اهواز

طلایی های جام باشگاههای آسیا، صدرنشنین اوزان 56 و 62 کیلوگرم شدند

هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری فصل95- اهواز

حسن گلپرور عضو تیم وزنه برداری ذوب آهن اصفهان و مجید عسگری از شرکت ملی حفاری اهواز با محاسبه رکوردهایشان در رقابتهای جام باشگاههای آسیا در صدر هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری فصل 95 ایستادند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری باشگاههای کشور با حضور6 تیم(مناطق نفت خیزجنوب، شرکت ملی حفاری، ذوب آهن اصفهان، نیروی زمینی ارتش، رعد پدافند و عقاب نیروی هوایی همدان) در شهر اهواز و به میزبانی باشگاه مناطق نفت خیز جنوب خوزستان در حالی امروز(پنجشنبه 2 دی ماه) برگزار شد که حسن گلپرور وزنه بردار تیم ذوب آهن اصفهان و مجید عسگری از شرکت ملی حفاری اهواز با محاسبه رکوردهایشان در رقابتهای جام باشگاههای آسیا، بعنوان صدرنشین اوزان 56 و 62 کیلوگرم شناخته شدند.

دسته 56 کیلوگرم:

در این وزن فقط سه شرکت کننده حضور داشتند که عملکرد آنها در جام باشگاههای آسیا در هفته سوم لیگ برتر مورد محاسبه قرار گرفت. حسن گلپرور از ذوب آهن اصفهان، محمد اصغر نژاد و مهدی دویرانی از تیم نیروی زمینی ارتش به ترتیب در جایگاههای اول تا سوم ایستادند.

حسن گلپرور وزنه بردار تیم ذوب آهن اصفهان با رکوردهای 110 کیلوگرم در حرکت یکضرب، 137 کیلوگرم در حرکت دوضرب و با مجموع 247 کیلوگرم صدر نشین شد.
محمد اصغر نژاد از تیم نیروی زمینی ارتش هم با رکوردهای 106 کیلوگرم در حرکت یکضرب، 117 کیلوگرم در حرکت دوضرب و با مجموع 223 کیلوگرم به مقام دوم رسید.

مهدی دویرانی دیگر وزنه بردار نیروی زمینی ارتش با رکوردهای 94 کیلوگرم در حرکت یکضرب، 127 کیلوگرم در حرکت دوضرب و با مجموع 221 کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت.

دسته62 کیلوگرم:

مجید عسگری وزنه بردار باشگاه شرکت ملی حفاری اهواز در رقابتهای جام باشگاههای آسیا به سه مدال طلا دست یافته بود رکوردهایش در هفته سوم نیز محاسبه شد تا در صدر بایستد.عسگری در حرکت یکضرب 123کیلوگرم، دوضرب 153کیلوگرم و مجموع 276 کیلوگرم به مقام نخست رسید.

در رقابتهای دسته 62 کیلوگرم هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری باشگاههای کشور 6 وزنه بردار دیگر نیز با یکدیگر به رقابت پرداختند. یعقوب پشوتنی از مناطق نقت خیز جنوب در حرکت یکضرب 117 کیلوگرم، در حرکت دوضرب 138 کیلوگرم و با مجموع 255 کیلوگرم به مقام دوم رسید.
مهدی امیری وزنه بردار نیروی زمینی ارتش در حرکت یکضرب 110 کیلوگرم، حرکت دوضرب 137 کیلوگرم و مجموع 247 کیلوگرم سوم شد.
امید ربیعی از رعد پدافند با مجموع 236 کیلوگرم در جایگاه چهارم قرار گرفت.همچنین محمد خدادادی از نیروی زمینی ارتش، میلاد رضایی از عقاب نیروی هوایی ارتش و ابوالفضل جمعه پور به ترتیب در جایگاههای پنجم تا هفتم قرار گرفتند.