یکشنبه, 19 آذر,1396

هاشمی وعلی حسینی در صدر اوزان 105 و 105+ کیلوگرم قرار گرفتند

بیمه رازی، کماکان صدرنشین لیگ برتر بزرگسالان

هاشمی وعلی حسینی در صدر اوزان 105 و 105+ کیلوگرم قرار گرفتند

با احتساب رکوردهای دو وزنه بردار ملی پوش اوزان 105 و 105+ کیلوگرم در رقابتهای جهانی آمریکا، هاشمی و علی حسینی در صدر این دو دسته قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ روز دوم از هفته سوم لیگ برتر وزنه برداری بزرگسالان باشگاههای کشور (یادبود جان باختگان زلزله استان کرمانشاه) با برگزاری رقابتهای همزمان اوزان 105 و 105+ کیلوگرم در تالار وزنه برداری (سالن همایش های ایرانیان) برگزار شد و با معرفی نفرات برتر در اوزان هشتگانه و بیمه رازی به عنوان تیم صدرنشین به پایان رسید.

در دسته 105 کیلوگرم 5 وزنه بردار (علی هاشمی از بیمه رازی و علیرضا سلیمانی از نیروی زمینی ارتش، نیما آقایی و سعید سیار از رعد پدافند، کیهان ممیوند از تیم عقاب) حضور داشتند که رکوردهای علی هاشمی و علیرضا سلیمانی در رقابتهای جهانی آمریکا مورد محاسبه قرار گرفت تا این ملی پوشان در صدر دسته 105 کیلوگرم جای بگیرند.

عملکرد نفرات برتر دسته 105 کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1- علی هاشمی (بیمه رازی): 183 کیلوگرم
2- علیرضا سلیمانی (نیروی زمینی ارتش): 177 کیلوگرم
3- نیما آقایی (رعد پدافند): 170 کیلوگرم
4- سعید سیار(رعد پدافند): 165 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- علی هاشمی (بیمه رازی): 221 کیلوگرم
2- علیرضا سلیمانی (نیروی زمینی ارتش): 215 کیلوگرم
3- سعید سیار(رعد پدافند): 210 کیلوگرم
4- نیما آقایی (رعد پدافند): 200 کیلوگرم
مجموع:
1- علی هاشمی (بیمه رازی): 404 کیلوگرم
2- علیرضا سلیمانی (نیروی زمینی ارتش): 392 کیلوگرم
3- سعید سیار(رعد پدافند): 375 کیلوگرم
4- نیما آقایی (رعد پدافند): 370 کیلوگرم

در دسته 105 کیلوگرم، 8 وزنه بردار (بهداد سلیمی، سعید علی حسینی، محسن بهرام زاده، همایون تیموری، رضا روحی سید علی حسنی، میلاد علیزاده و عرفان کلهاتی ) حضور داشتند که در این بین، رکوردهای سلیمی و علی حسینی در رقابتهای جهانی آمریکا مورد محاسبه قرار گرفت تا این دو ملی پوش دسته فوق سنگین در صدر قرار بگیرند.

عملکرد نفرات برتر دسته 105+ کیلوگرم:
حرکت یکضرب:
1- بهداد سلیمی (بیمه رازی): 211 کیلوگرم
2- سعید علی حسینی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 203 کیلوگرم
3- محسن بهرام زاده (رعد پدافند): 195 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- سعید علی حسینی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 251 کیلوگرم

2- بهداد سلیمی (بیمه رازی): 242 کیلوگرم
3- محسن بهرام زاده (رعد پدافند): 232 کیلوگرم

مجموع:
1- سعید علی حسینی (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): 454 کیلوگرم
2- بهداد سلیمی (بیمه رازی): 453 کیلوگرم
3- محسن بهرام زاده (رعد پدافند): 427 کیلوگرم

رده بندی تیم ها در هفته سوم:
1-بیمه رازی: 604 امتیاز
2- رعد پدافند: 600 امتیاز
3-مناطق نفت خیز جنوب خوزستان:576 امتیاز
4- نیروی زمینی ارتش:539 امتیاز
5-عقاب نیروی هوایی:519 امتیاز
6- نور همدان:114 امتیاز

رده بندی امتیازی تیم ها، پس از گذشت سه هفته از لیگ برتر بزرگسالان:

1-بیمه رازی: 1857امتیاز

2- رعد پدافند: 1773 امتیاز
3-مناطق نفت خیز جنوب خوزستان: 1752امتیاز

4- نیروی زمینی ارتش:1606 امتیاز
5-عقاب نیروی هوایی:1494 امتیاز
6- نور همدان:824 امتیاز