غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی با حضور در فدراسیون وزنه برداری با سجاد انوشیروانی سرپرست این فدراسیون دیدار و گفت وگو کرد.

در این دیدار که به مناسبت انتصاب سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست فدراسیون وزنه برداری انجام شد، نوروزی با اشاره به سابقه درخشان وزنه برداری در افتخارآفرینی های ورزش کشور، تصریح کرد: فدراسیون پزشکی ورزشی به واقع و نه در شعار، خود را خادم سلامت مجموعه ورزش کشور می داند و بدیهی است در این رویکرد، فدراسیون های مدال آور و المپیکی از جمله فدراسیون وزنه برداری نقش و جایگاه ویژه ای در دریافت این خدمات خواهد داشت.

وی تصریح کرد: قطعا مانند گذشته با قدرت از فدراسیون وزنه برداری در چارچوب قوانین و مقررات حمایت خواهیم کرد و یقین دارم حضور قهرمان شاخص المپیک در راس این فدراسیون، سرمنشا خدمات ماندگار و ارزنده ای برای وزنه برداری ایران و مجموعه ورزش کشور خواهد شد.

در این دیدار که بهداد سلیمی قهرمان المپیک نیز حضور داشت، سجاد انوشیروانی از خدمات فدراسیون پزشکی ورزشی به مجموعه ورزش کشور قدردانی و ابراز امیدواری کرد همکاری های دو جانبه این دو فدراسیون در دوره جدید توسعه یابد.