یکشنبه, 29 بهمن,1396

نفرات برتر رکوردگیری نوجوانان معرفی شدند

با ثبت رکوردهای ایده آل از سوی آینده سازان وزنه برداری ایران

نفرات برتر رکوردگیری نوجوانان معرفی شدند
رکوردگیری پایانی اردوی سه هفته ای شهرستان علی آباد کتول با معرفی نفرات برتر و رضایت مربیان تیم ملی به اتمام رسید.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ عصر روز گذشته (شنبه 28 بهمن ماه) رکوردگیری رسمی تیم ملی وزنه برداری نوجوان با حضور رئیس و دبیر فدراسیون وزنه برداری در سالن پوریای ولی شهرستان علی آباد کتول برگزار شد. این رکوردگیری که با اهداف از قبل تعیین و ترسیم شده کادرفنی طراحی گشته بود در نهایت با رضایت مربیان تیم ملی به اتمام رسید.

دراین رکوردگیری ملی پوشان نوجوان عملکرد مناسب و ایده آلی در اردوی سه هفته ای شهرستان علی آباد کتول به نمایش گذاشتند و به تشخیص کادر فنی و سرمربی تیم ملی؛ امیررضا عسگری دون با ثبت رکوردهای 145کیلوگرم در حرکت یکضرب، 178کیلوگرم در حرکت دوضرب و حدنصاب مجموع 323 کیلوگرم و همچنین علیرضا یوسفی با ثبت رکوردهای 153کیلوگرم در حرکت یکضرب، 192کیلوگرم در حرکت دوضرب و با مجموع 345 کیلوگرم، به عنوان بهترین های رکوردگیری نوجوانان معرفی شدند.