دوشنبه, 27 فروردین,1397

نخستین گروه کاروان وزنه برداری، پنجشنبه عازم ازبکستان می شود

جهت حضور در جلسات آسیایی

نخستین گروه کاروان وزنه برداری، پنجشنبه عازم ازبکستان می شود

نمایندگان کمیته های آموزش، پزشکی و داوران فدراسیون وزنه برداری پنجشنبه 30 فروردین به ازبکستان محل برگزاری رقابتهای قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا اعزام خواهند شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ نخستین گروه از کاروان ایران به مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا روز پنجشنبه 30 فروردین ماه به “اورگنج” محل برگزاری رقابتها اعزام می شوند. دکتر داود باقری رئیس کمیته پزشکی فدراسیون، عضو و دبیر کمیته پزشکی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا، دکتر مصطفی حکمت پور عضو کمیته آموزش و پژوهش کنفدراسیون، علی سیردانی و سید حسین نعیمی داوران بین المللی، اعضای گروه نخست کاروان کشورمان به این رویداد بین المللی هستند.

طبق برنامه های از قبل تعیین شده، قرار است جلسات فنی، کمیته های فنی، آموزش و پژوهش، مربیان و پزشکی قبل از آغاز مسابقات برگزار شود. بر این اساس دکتر باقری و دکتر حکمت پور نمایندگان وزنه برداری ایران در جلسات کمیته آموزش و پژوهش و کمیته پزشکی حضور خواهند داشت.

مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا، 31 فروردین ماه تا 10 اردیبهشت ماه در شهر اورگنج ازبکستان برگزار خواهد شد.