یکشنبه, 28 مرداد,1397

نخستین ملی پوش کشورمان 31 مرداد روی تخته می رود

در بازی های آسیایی جاکارتا – پالمبنگ 2018

نخستین ملی پوش کشورمان 31 مرداد روی تخته می رود

مجید عسگری نخستین ملی پوش کشورمان در رقابتهای وزنه برداری بازی های آسیایی 2018 جاکارتا – پالمبنگ، روز چهارشنبه (31 مردادماه) از ساعت 14:30 دقیقه به وقت تهران به روی تخته می رود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، مسابقات وزنه برداری بازی های آسیایی 2018 جاکارتا – پالمبنگ، از فردا (دوشنبه 29 مرداد ماه) با رقابت وزنه برداران دسته 48 کیلوگرم زنان و 56 کیلوگرم مردان آغاز می‌شود.

نخستین ملی پوش کشورمان نیز مجید عسگری وزنه بردار دسته 69 کیلوگرم در روز چهارشنبه (31 مردادماه) از ساعت 17 به وقت جاکارتا (ساعت 14:30 دقیقه به وقت تهران) به روی تخته می رود.

زمانبندی رقابتها به شرح زیر است:
دوشنبه 29 مرداد:
رقابت دسته 48 کیلوگرم زنان و 56 کیلوگرم مردان

سه شنبه 30مرداد:
رقابت دسته 53 کیلوگرم زنان و 62 کیلوگرم مردان

چهارشنبه31مرداد:
رقابت دسته 69 کیلوگرم مردان 
مجید عسگری در دسته 69 کیلوگرم گروه (A) ساعت 14:30 به وقت تهران روی تخته می رود

پنجشنبه یکم شهریور:
رقابت دسته 58 کیلوگرم زنان و 77 کیلوگرم مردان

جمعه 2 شهریور:
رقابت دسته 63 کیلوگرم زنان و 85 کیلوگرم مردان
علی مکوندی از ساعت 14:30 به وقت تهران به روی تخته می رود.

شنبه 3 شهریور:
رقابت دسته 69 کیلوگرم زنان و 94 کیلوگرم مردان
سهراب مرادی و کیانوش رستمی از ساعت 11:30 به وقت تهران مسابقه می دهند.

یکشنبه 4 شهریور:
رقابت دسته 75 کیلوگرم زنان و 105 کیلوگرم مردان
محمدرضا براری و علی هاشمی از ساعت 14:30 دقیقه به وقت تهران به مصاف حریفان خود در این وزن می روند.

دوشنبه5 شهریور:
رقابت دسته 75+ کیلوگرم زنان و 105+ کیلوگرم مردان
بهداد سلیمی و سعید علی حسینی از ساعت 11:30 دقیقه به وقت تهران روی تخته می روند.