شنبه, 01 آبان,1395

نخستین روز هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری- همدان

وزنه برداران ذوب آهن و ملی حفاری در صدر اوزان 56 و 62 کیلوگرم

نخستین روز هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری- همدان
گلپرور و عسگری وزنه برداران تیم ذوب آهن اصفهان و شرکت ملی حفاری اهواز در هفته دوم لیگ برتر در صدر اوزان 56 و 62 کیلوگرم ایستادند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ نخستین روز هفته دوم لیگ برتر وزنه برداری باشگاههای کشور در همدان و به میزبانی پایگاه نوژه با رقابتهای اوزان 56 و 62 کیلوگرم آغاز شد.
همچنین حسن گلپرور وزنه بردار دسته 56 کیلوگرم ذوب آهن اصفهان با مجموع 235 کیلوگرم به مقام اول هفته دوم لیگ دست یافت.
نتایج کامل نفرات برتر دسته 56 کیلوگرم:
1- حسن گلپرور(ذوب آهن اصفهان): حرکت یکضرب 108 کیلوگرم، حرکت دوضرب 127 کیلوگرم و مجموع 235 کیلوگرم
2-محمد اصغرنژاد(نیروی زمینی ارتش): حرکت یکضرب 104 کیلوگرم، حرکت دوضرب 122 کیلوگرم و مجموع 226 کیلوگرم
3- مهدی دویرانی(نیروی زمینی ارتش): حرکت یکضرب 94 کیلوگرم، حرکت دوضرب 126 کیلوگرم و مجموع 220 کیلوگرم(وزن بدن 55/84)
4- محسن نکیسایی(شرکت ملی حفاری اهواز): حرکت یکضرب 98 کیلوگرم، حرکت دوضرب 122 کیلوگرم و مجموع 220 کیلوگرم( وزن بدن55/86)
5- ابوالفضل جمعه پور (مناطق نفت خیز جنوب خوزستان): حرکت یکضرب 81 کیلوگرم، حرکت دوضرب 85 کیلوگرم و مجموع 166کیلوگرم
گفتنی است؛ مجید عسگری از تیم وزنه برداری شرکت ملی حفاری اهواز با مجموع 274 کیلوگرم به صدرنشینی خود در هفته دوم نیز ادامه داد.   

نتایج کامل نفرات برتر دسته62 کیلوگرم:
1- مجید عسگری(شرکت ملی حفاری اهواز): حرکت یکضرب 123 کیلوگرم، حرکت دوضرب 151 کیلوگرم و مجموع 274 کیلوگرم
2- یعقوب پشوتنی(مناطق نفت خیز جنوب): حرکت یکضرب 117 کیلوگرم، حرکت دوضرب 151 کیلوگرم و مجموع 268کیلوگرم
3- میلاد رضایی(عقاب نیروی هوایی همدان): حرکت یکضرب 107 کیلوگرم، حرکت دوضرب 133 کیلوگرم و مجموع 240 کیلوگرم
4- امید ربیعی (رعد پدافند تهران): حرکت یکضرب 98 کیلوگرم، حرکت دوضرب 131 کیلوگرم و مجموع 229 کیلوگرم
5- محمد خدادادی (نیروی زمینی ارتش): حرکت یکضرب 103 کیلوگرم، حرکت دوضرب 120 کیلوگرم و مجموع 223کیلوگرم
6- مهدی امیری (نیروی زمینی ارتش): حرکت یکضرب 115 کیلوگرم، حرکت دوضرب 26 کیلوگرم و مجموع 141کیلوگرم