یکشنبه, 24 مرداد,1395

نخستین جشنواره استعدادیابی سراسر کشور + PDF

گرگان از 14 شهریور میزبان نونهالان است

نخستین جشنواره استعدادیابی سراسر کشور + PDF

نخستین دوره جشنواره نونهالان سراسر کشور از 14 تا 17 شهریور در استان گلستان برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ نخستین دوره جشنواره نونهالان سراسر کشور در رده های سنی 10، 11 و 12 سال کشور جهت استعدادیابی المپیک 2024  طی روزهای   14 لغایت17 شهریور در استان گلستان و شهرستان گرگان برگزار می گردد.

تیم ها با شرایط زیر می توانند در مسابقات حضور داشته باشند:
1- هر تیم متشکل از 8 وزنه بردار، دو مربی (دارای کارت مربی گری) و یک سرپرست جمعاً 11 نفر
تبصره 1 : تیم های کمتر از پنج وزنه بردار می بایست از یک مربی در ترکیب خود استفاده نمایند.
تبصره 2 : باتوجه به نیاز کمیته استعدادیابی و جهت ایجاد هماهنگی های لازم با مسئولین کمیته های استعدادیابی استانها خواهشمنداست از مسئول کمیته مذکور در ترکیب تیم استان بعنوان سرپرست یا مربی استفاده نمائید.
2- باشگاه هایی که دارای طرح استعدادیابی می باشند می توانند با هماهنگی هیأت وزنه برداری استان و در دست داشتن معرفی نامه با هزینه خود به نام باشگاه محل استان خود در این جشنواره شرکت نمایند.
3- محل اسکان و تغذیه به عهده میزبان می باشد.
4- نوجوانان متولد 1383، 1384 و 1385 با در دست داشتن اصل شناسنامه (غیر مخدوش و بدون صغرسن)،
گواهی تحصیلی عکسدار ممهور به مهر اداره آموزش و پرورش شهرستان یا دفترچه بیمه خدمات درمانی یا تامین اجتماعی، 2 قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه و کارت بیمه ورزشی می توانند در جشنواره شرکت نمایند.
5- چنانچه تیمی به حد نصاب نرسد می توانند از حداکثر 3 ورزشکار متولدین 1382 یا 1386 در ترکیب تیم خود استفاده کنند.
6- هیأت های وزنه برداری موظف هستند قبل از اعزام ورزشکاران نسبت به اخذ رضایت نامه ولی ورزشکار برابر فرم پیوست اقدام نموده و رضایت نامه مذکور را در هنگام پذیرش ارائه نمایند.
7- باتوجه به اینکه این جشنواره به منظور استعدادیابی ورزشکاران می باشد لذا تیم ها می توانند با 8 ورزشکار برتر
که از نظر آن هیأت دارای فاکتورهای لازمه ی این رشته ورزشی می باشند (در هر دسته وزنی) در این جشنواره
شرکت نمایند.
8- جشنواره به صورت نمایش تکنیک یکضرب و دوضرب برگزار خواهد شد و از شرکت کنندگان تست های استعدادیابی شامل پیکرسنجی و آمادگی جسمانی جهت بهره برداری کمیته استعدادیابی بعمل خواهد آمد.
9- کنگره جشنواره 14 شهریور ساعت 22 شب، تشکیل و حضور نمایندگان تیم ها در کنگره الزامی است.
10- به کلیه نفرات شرکت کننده گواهی شرکت در جشنواره اهداء می شود.
11-کلیه هیأت های وزنه برداری استانها موظفند تا6 شهریور فرم پیوست (لیست اسامی تیم خود را متشکل از 8 ورزشکار، دو مربی و یک سرپرست) را به فدراسیون وزنه برداری از طریق شماره 44739234 اعلام نمایند.
بدیهی است عدم ارسال فرم تکمیل شده درزمان مقرر به منظور انصراف ازشرکت درجشنواره تلقی خواهد شد.
12- ورود تیم ها عصر روز یکشنبه 14 شهریور و خروج صبح روز چهارشنبه مورخ 17 شهریور (بعد از صرف صبحانه)

*ضمناً آقای امید رضایانی مسئول محترم کمیته استعدادیابی این فدراسیون به شماره تماس 09309194449 و آقای سیدمسیح میرعبدالهی مسئول محترم روابط عمومی هیأت وزنه برداری استان گلستان به شماره تماس 09368664699 جهت هماهنگی های لازم معرفی می گردند.

 

فرم PDFجشنواره وزنه براری نونهالان کشور در سال 95