در خاتمه رقابتهای گروه B دسته 96 کیلوگرم مردان، مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی بحرین، علیرضا معینی نماینده کشورمان با ثبت مجموع 348 کیلوگرم در رده نخست ایستاد.

معینی با مهار وزنه 162 کیلوگرم در پایان حرکات یکضرب، در مکان دوم این گروه قرار گرفت و با مهار وزنه 186 کیلوگرم در پایان حرکات دوضرب، رتبه دوم را از آن خود کرد اما در مجموع با ثبت 348 کیلوگرم، مقام نخست گروه ب را به دست آورد.