نتیجه دسته 71 کیلوگرم بانوان/رقابت های قهرمانی آسیا 2022: بحرین

در خاتمه رقابت های دسته 71 کیلوگرم بانوان در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا که امروز بیستم مهرماه در هتل کراون پلازای بحرین برگزار شد، الهه رزاقی نماینده ایران در این وزن با ثبت مجموع 201 کیلوگرم در رده ششم جدول مجموع قرار گرفت.

فروغ یونسی دیگر نماینده ایران در گروه B این دسته نیز با ثبت مجموع 183 کیلوگرم، هشتم شد.

بهترین نتیجه الهه رزاقی در حرکت یکضرب، مهار وزنه 90 کیلوگرم بود که رتبه ششم جدول یکضرب را برای نماینده ایران رقم زد.

در حرکت دوضرب رزاقی وزنه 111 کیلوگرم را با موفقیت مهار کرد و در رده ششم قرار گرفت و در مجموع با 201 کیلوگرم ششم شد.

فروغ یونسی نماینده ایران در گروه B دسته 71 کیلوگرم بانوان نیز با مهار وزنه 83 کیلوگرم رتبه  هشتم جدول در حرکت یکضرب، رتبه نهم در جدول حرکت دوضرب و رتبه هشتم در مجموع را به دست آورد.