در خاتمه رقابتهای دسته 89 کیلوگرم مردان در منامه بحرین، محمد زارعی با کسب مدال برنز حرکت دوضرب، اولین مدال ایران در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد.

زارعی برای مهار موفق وزنه 165 کیلوگرم در حرکت یکضرب مدال برنز را به گردن آویخت و به دلیل آسیب دیدگی از انجام حرکت سوم دوضرب انصراف داد.

مسعود چترایی دیگر نماینده ایران در این دسته که با مهار وزنه 162 کیلوگرم در یکضرب پنجم شده بود، در حرکات دوضرب با مهار موفق 196 کیلوگرم به مدال نقره دست یافت و در مجموع مدال برنز این دسته را 358 کیلوگرم بر گردن آویخت.