هفته پایانی رقابتهای وزنه برداری لیگ برتر جوانان باشگاه های کشور، به میزبانی باشگاه ملی حفاری اهواز برگزار شد.

نتایج نهایی دسته 89 کیلوگرم:

1- علیرضا معینی (ذوب آهن): 164 کیلوگرم یکضرب، 180 کیلوگرم دوضرب، 344 کیلوگرم مجموع

2- سید سپنتا حاکم زاده (نیروی زمینی): 146 کیلوگرم یکضرب، 171 کیلوگرم دوضرب، 317 کیلوگرم مجموع

3- محمد اسفندیاری (مناطق نفتخیز جنوب): 145 کیلوگرم یکضرب، 170 کیلوگرم دوضرب، 315 کیلوگرم مجموع