هفته پایانی رقابتهای وزنه برداری لیگ برتر جوانان باشگاه های کشور، به میزبانی باشگاه ملی حفاری اهواز برگزار شد.

نتایج نهایی دسته 73 کیلوگرم:

1- رضا باغی (عقاب): 132 کیلوگرم یکضرب، 151 کیلوگرم دوضرب، 283 کیلوگرم مجموع

2- علیرضا منصوری (عقاب): 116 کیلوگرم یکضرب، 150 کیلوگرم دوضرب، 266 کیلوگرم مجموع

3- عباس شجاعی (نیروی زمینی): 114 کیلوگرم یکضرب، 143 کیلوگرم دوضرب، 257 کیلوگرم مجموع