هفته پایانی رقابتهای وزنه برداری لیگ برتر بزرگسالان باشگاه های کشور، به میزبانی باشگاه ملی حفاری اهواز برگزار شد.

نتایج نهایی دسته 73 کیلوگرم:

1- جابر بهروزی (سایپا)، 138 کیلوگرم یکضرب، 162 کیلوگرم دوضرب، 300 کیلوگرم مجموع

2- مصطفی زارعی (مناطق نفتخیز): 131 کیلوگرم یکضرب، 163 کیلوگرم دوضرب، 294 کیلوگرم مجموع

3- رضا نوروزی (ملی حفاری): 125 کیلوگرم یکضرب، 160 کیلوگرم دوضرب، 285 کیلوگرم مجموع