هرمزگانی ها با قهرمانی مهران قاسم زاده در دسته 67 کیلوگرم، در دو وزن از سه وزن ابتدایی مدال های طلای مجموع را از آن خود کردند.

نفرات برتر دسته 67 کیلوگرم

یکضرب

مهران قاسم زاده (هرمزگان)، 119 کیلوگرم

محمدرسول زمانی (آذربایجان شرقی)، 117 کیلوگرم

ابوالفضل مشایخی (مرکزی)، 115 کیلوگرم

 

دوضرب

میلاد دوست محمدی (تهران)، 143 کیلوگرم

مهران قاسم زاده (هرمزگان)، 142 کیلوگرم

محمدمهدی دواسری (تهران)، 141 کیلوگرم

 

مجموع

مهران قاسم زاده (هرمزگان)، 261 کیلوگرم

محمدرسول زمانی (آذربایجان شرقی)، 256 کیلوگرم

میلاد دوست محمدی (تهران)، 256 کیلوگرم