هفته پایانی رقابتهای وزنه برداری لیگ برتر بزرگسالان باشگاه های کشور، به میزبانی باشگاه ملی حفاری اهواز برگزار شد.

نتایج نهایی دسته 67 کیلوگرم:

1- حافظ قشقایی (ذوب آهن)، 121 کیلوگرم یکضرب، 150 کیلوگرم دوضرب، 271 کیلوگرم مجموع

2- محمدمهدی دواسری (عقاب): 113 کیلوگرم یکضرب، 145 کیلوگرم دوضرب، 258 کیلوگرم مجموع

3- پویا احمدی منفرد (نیروی زمینی): 120 کیلوگرم یکضرب، 127 کیلوگرم دوضرب، 247 کیلوگرم مجموع