هفته پایانی رقابتهای وزنه برداری لیگ برتر بزرگسالان باشگاه های کشور، به میزبانی باشگاه ملی حفاری اهواز برگزار شد.

نتایج نهایی دسته 61 کیلوگرم:

1- شایان احمدنژاد (مناطق نفتخیر جنوب)، 116 کیلوگرم یکضرب، 133 کیلوگرم دوضرب، 249 کیلوگرم مجموع

2- میلاد رضایی (ذوب آهن): 106 کیلوگرم یکضرب، 134 کیلوگرم دوضرب، 240 کیلوگرم مجموع

3- محراب دواسری (ملی حفاری): 104 کیلوگرم یکضرب، 130 کیلوگرم دوضرب، 234 کیلوگرم مجموع