رقابت های قهرمانی آسیا؛بحرین/دسته 59 کیلوگرم بانوان
پوپک بسامی در جایگاه هشتم ایستاد

در دومین روز از رقابت های وزنه برداری قهرمانی آسیا (برای نمایندگان ایران)بعد از ظهر امروز پوپک بسامی نماینده دسته 59 کیلوگرم بانوان در دسته A این رقابت ها به روی تخته رفت.
بسامی در حرکت نخست یک ضرب موفق شد وزنه 75 کیلوگرمی را مهار کند.
بسامی برای حرکت دوم خودش وزنه 80 کیلوگرمی را انتخاب کرد که موفق به مهار آن نشد.
وزنه بردار دسته 59 کیلوگرم کشورمان برای حرکت سوم مجددا همین وزنه را انتخاب کرد که در مهار این وزنه هم نا موفق بود.
بسامی در پایان حرکت یکضرب در رده هشتم قرار گرفت.
نماینده ویتنام و مغولستان به ترتیب با مهار وزنه های 93 و 92 کیلوگرم در رده های اول و دوم حرکت یکضرب ایستادند.
با شروع حرکت دو ضرب بسامی برای حرکت اول خودش وزنه 95 کیلوگرمی را انتخاب کرد که موفق به مهار آن شد.
او برای حرکت دوم خودش وزنه 100 کیلوگرمی را انتخاب کرد که در مهار این وزنه ناکام بود.
بسامی برای حرکت سوم هم مجدد در مهار وزنه 100 کیلوگرمی ناکام بود تا با همان 95 کیلوگرم در دوضرب و قرار گرفتن در رده هشتم به کار خودش پایان دهد.
در پایان رقابت های گروه A بسامی در مجموع هم با رکورد 170 کیلوگرم در جایگاه
هشتم ایستاد و 48 امتیاز تیمی به دست آورد.