هفته پایانی رقابتهای وزنه برداری لیگ برتر جوانان باشگاه های کشور، به میزبانی باشگاه ملی حفاری اهواز برگزار شد.

نتایج نهایی دسته 55 کیلوگرم:

1- محمد چاپاش (مناطق نفتخیر جنوب)، 98 کیلوگرم یکضرب، 119 کیلوگرم دوضرب، 217 کیلوگرم مجموع

2- سینا محمدی (ذوب آهن): 95 کیلوگرم یکضرب، 115 کیلوگرم دوضرب، 210 کیلوگرم مجموع

3- محمدرضا غالبی (ملی حفاری): 97 کیلوگرم یکضرب، 107 کیلوگرم دوضرب، 204 کیلوگرم مجموع