هفته پایانی رقابتهای وزنه برداری لیگ برتر بزرگسالان باشگاه های کشور، به میزبانی باشگاه ملی حفاری اهواز برگزار شد.

نتایج نهایی دسته 109+ کیلوگرم:

1- علیرضا یوسفی (ذوب آهن): 181 کیلوگرم یکضرب، 241 کیلوگرم دوضرب، 422 کیلوگرم مجموع

2- علی داودی (ملی حفاری ): 194 کیلوگرم یکضرب، 223 کیلوگرم دوضرب، 417 کیلوگرم مجموع

3- آیت شریفی (سایپا): 195 کیلوگرم یکضرب، 220 کیلوگرم دوضرب، 415 کیلوگرم مجموع