هفته پایانی رقابتهای وزنه برداری لیگ برتر جوانان باشگاه های کشور، به میزبانی باشگاه ملی حفاری اهواز برگزار شد.

نتایج نهایی دسته 102 کیلوگرم:

1- مسعود حیدری (نیروی زمینی): 150 کیلوگرم یکضرب، 180 کیلوگرم دوضرب، 330 کیلوگرم مجموع

2- علیرضا نصیری (عقاب): 146 کیلوگرم یکضرب، 178 کیلوگرم دوضرب، 324 کیلوگرم مجموع

3- نریمان نقدی پور (ملی حفاری): 143 کیلوگرم یکضرب، 176 کیلوگرم دوضرب، 319 کیلوگرم مجموع