نتایج گروه A دسته 89 کیلوگرم پسران/مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور

رقابت های گروه A دسته 89 کیلوگرم پسران درچارچوب مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور، امروز 30 شهریور در سالن شهید چاغروند مجموعه ورزشی تختی شهر خرم آباد برگزار و با شناسایی نفرات برتر در حرکات یکضرب، دوضرب و مجموع پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، نتایج پایانی نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:

حرکت یکضرب:

1- فرهاد قلی‌زاده (فارس): 141 کیلوگرم
2- رضا رخشانی (گیلان): 140 کیلوگرم
3- محمد جواد سهرابی (اصفهان): 139 کیلوگرم

حرکت دوضرب:
1- فرهاد قلی‌زاده (فارس): 172 کیلوگرم
2- امیرحسین سپه (اردبیل): 165 کیلوگرم
3- رضا رخشانی (گیلان): 163 کیلوگرم

مجموع
1- فرهاد قلی‌زاده (فارس): 313 کیلوگرم
2- رضا رخشانی (گیلان): 303 کیلوگرم
3- امیرحسین سپه (اردبیل): 303 کیلوگرم