نتایج گروه A دسته 81 کیلوگرم پسران/مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور

رقابت های گروه A دسته 81 کیلوگرم پسران درچارچوب مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور، امروز 30 شهریور در سالن شهید چاغروند مجموعه ورزشی تختی شهر خرم آباد برگزار و با شناسایی نفرات برتر در حرکات یکضرب، دوضرب و مجموع پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، نتایج پایانی نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:

حرکت یکضرب:

1- امیرمحمد سلیمانی (اردبیل): 139 کیلوگرم

2- ایلیا صالحی پور (خوزستان): 138 کیلوگرم

3- حسین قشقایی (تهران): 122 کیلوگرم

حرکت دوضرب:

1- ایلیا صالحی پور (خوزستان): 162 کیلوگرم

2- حسین قشقایی (تهران): 154 کیلوگرم

3- امیرمحمد سلیمانی (اردبیل): 153 کیلوگرم

 

مجموع:

1- ایلیا صالحی پور (خوزستان): 300 کیلوگرم

2- امیرمحمد سلیمانی (اردبیل): 292 کیلوگرم

3- حسین قشقایی (تهران): 276 کیلوگرم