نتایج گروه A دسته 73 کیلوگرم پسران/مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور

رقابت های گروه A دسته 73 کیلوگرم پسران درچارچوب مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان کشور، امروز 29 شهریور در سالن شهید چاغروند مجموعه ورزشی تختی شهر خرم آباد برگزار و با شناسایی نفرات برتر در حرکات یکضرب، دوضرب و مجموع پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، نتایج پایانی نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:
حرکت یکضرب:
1- سهیل تیرنا (بوشهر): 115 کیلوگرم
2- شاهین مقصودی (کردستان): 112 کیلوگرم
3- محمد امین آدینه وند (تهران): 111 کیلوگرم
حرکت دوضرب:
1- محمدرسول زمانی (آذربایجان شرقی): 145 کیلوگرم
2- شاهین مقصودی (کردستان): 141 کیلوگرم
3- سهیل تیرنا (بوشهر): 137 کیلوگرم
مجموع:
1- محمدرسول زمانی (آذربایجان شرقی): 255 کیلوگرم
2- شاهین مقصودی (کردستان): 253 کیلوگرم
3- سهیل تیرنا (بوشهر): 252 کیلوگرم