نتایج پایانی گروه A دسته وزنی 96 کیلوگرم پسران/ مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور

رقابت های گروه A پسران در چهارچوب مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان رده سنی 16 و 17 سال، امروز 31 شهریور و در روز پایانی این دوره از پیکارها در در سالن شهید چاغروند مجموعه ورزشی تختی شهر خرم آباد برگزار و با معرفی نفرات برتر در حرکات یکضرب، دوضرب و مجموع پایان یافت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، نتایج پایانی نفرات برتر این دسته به شرح زیر است:

حرکت یکضرب:

1.علیرضا نصیری (فارس): 145 کیلوگرم
2.ابوالفضل حاجی پور (اردبیل) 133کیلوگرم
3.پرهام قبادی پور(خوزستان) 133کیلوگرم

حرکت دوضرب:

1.علیرضانصیری(فارس) 183 کیلوگرم
2.ابوالفضل حاجی پور (اردبیل) 167 کیلوگرم
3.ابوالفضل کیانی (خوزستان) 163 کیلوگرم

حرکت مجموع:

1.علیرضا نصیری (فارس) 328 کیلوگرم
2.ابوالفضل حاجی پور (اردبیل) 300 کیلوگرم
3.ابوالفضل کیانی (خوزستان) 290 کیلوگرم