روز نخست رقابتهای لیگ باشگاه های کشور با برگزاری مسابقات چهار دسته به پایان رسید.

رده بندی دسته 61 کیلوگرم بزرگسالان:

حافظ قشقایی از تیم ذوب آهن: 115 یک ضرب، 151 دو ضرب و 266 مجموع

مجید عسکری از فولادین ذوب آمل: 112 یک ضرب، 150 دوضرب و 262 مجموع

مهدی امیری از تیم عقاب: 111 یک ضرب، 119 دوضرب و 230 مجموع

 

رده بندی دسته 55 کیلوگرم بزرگسالان:

پیمان دهقانی از تیم فولادین ذوب آمل: 90 یک ضرب، 126 دوضرب و 216 مجموع

حسن گل پرور از تیم ذوب آهن: 94 یک ضرب، 121 دوضرب و 215 مجموع

محمد اصغرنژاد از تیم ذوب آهن: 95 یک ضرب، 113 دوضرب و 208 مجموع

 

رده بندی دسته 61 کیلوگرم جوانان:

بنیامین نیری از مناطق نفت خیز جنوب: 98 یک ضرب، 117 دوضرب و 215 مجموع

عیسی قربانی از مناطق نفت خیز جنوب: 100 یک ضرب، 114 دوضرب و 214 مجموع

عرفان آقایی از نیروی زمینی ارتش: 97 یک ضرب، 116 دوضرب و 213 مجموع

 

رده بندی دسته 55 کیلوگرم جوانان:

متین محمدی از زیروه اردبیل: 90 یک ضرب، 110 دوضرب و 200 مجموع

محمد چاپاش از مس رفسنجان: 89 یک ضرب، 102 دوضرب و 191 مجموع

محراب دواسری از زیروه اردبیل: 87 یک ضرب، 102دوضرب و 189 مجموع