در پایان رقابتهای روز نخست از هفته دوم مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور، نمایندگان تیم های ذوب آهن اصفهان و فولادین ذوب آمل، رتبه های برتر اوزان 55 کیلوگرم، 61، 67 و 73 کیلوگرم را به تساوی تقسیم کردند.

در دسته 55 کیلوگرم، حسن گل پرور و در دسته 73 کیلوگرم رضا قاسمی از ذوب آهن، در دسته 61 کیلوگرم مجید عسکری و در دسته 67 کیلوگرم جابر بهروزی از فولادین ذوب آمل در صدر گروه خود قرار گرفتند.

نتایج سه رده برتر اوزان چهارگانه امروز به شرح زیر است:

دسته 55 کیلوگرم

1- حسن گل پرور، ذوب آهن، 101 – 122- 223

2- پیمان دهقانی، فولادین ذوب آمل، 90 – 127 – 217

3- محمد اصغرنژاد، ذوب آهن، 103 – 113 – 216

 

دسته 61 کیلوگرم

1- مجید عسکری، فولادین ذوب آمل، 121-151-272

2- مهدی امیری، عقاب، 105-122-227

3- حسین رستمی، نیروی زمینی، 101-125-226

 

دسته 67 کیلوگرم

1- جابر بهروزی، فولادین ذوب آمل، 134-163-297

2- حافظ قشقایی، ذوب آهن، 124-164-288

3- حسین نجفی، ملی حفاری، 133-150-283

 

دسته 73 کیلوگرم

1- رضا قاسمی، ذوب آهن، 140-164-304

2- میثم زارعی، ملی حفاری، 134-164-298

3- پوریا اکبری، عقاب، 136-150-286