هفته اول رقابتهای قهرمانی لیگ باشگاه های کشور، عصر روز دوشنبه هفدهم آبان با شناسایی نفرات و تیم های برتر در تمامی اوزان و مجموع، پایان یافت.

نتایج دسته 96 کیلوگرم بزرگسالان

رضا دهدار از ذوب آهن: 168 یک ضرب، 212 دوضرب و 380 مجموع

کیانوش رستمی از ملی حفاری: 174 یک ضرب،  202 دوضرب و  376  مجموع

رضا بیرالوند از ذوب آهن:  160 یک ضرب،  190 دوضرب و   350 مجموع

 

نتایج دسته 96 کیلوگرم جوانان

فرهاد اکبری از عقاب:  154 یک ضرب،  190 دوضرب و  344  مجموع

محمد توفیق پوزش از فولاد: 152 یک ضرب، 189  دوضرب و   341 مجموع

سهیل سفیدچغایی از نیروی زمینی:  140 یک ضرب، 181 دوضرب و   321 مجموع

 

نتایج دسته 102 کیلوگرم جوانان

حسین بیرانوند از فولاد: 155 یک ضرب، 188 دوضرب و 343 مجموع

مسعود نصرتی از زیروه اردبیل: 156 یک ضرب، 181 دوضرب و 337 مجموع

سپهر مردانی از مناطق نفتخیز: 148 یک ضرب، 160 دوضرب و 308 مجموع

 

نتایج دسته 102 کیلوگرم بزرگسالان

امیر حقوقی اوسگویی از ذوب آهن: 172 یک ضرب، 217 دوضرب و 389 مجموع

سید ایوب موسوی از فولادین ذوب آمل: 164 یک ضرب، 190 دوضرب و 354 مجموع

علی صالحی پور از ملی حفاری: 160 یک ضرب، 173 دوضرب و 333 مجموع

 

نتایج دسته 109 کیلوگرم جوانان

محمد ممیوند از فولاد: 156 یک ضرب، 195 دوضرب و 351 مجموع

کوروش زارعی از مناطق نفت خیز: 157 یک ضرب، 181 دوضرب و 338 مجموع

آریا پایدار از مس رفسنجان: 147 یک ضرب، 180 دوضرب و 327 مجموع

 

نتایج دسته 109 کیلوگرم بزرگسالان

رسول معتمدی از ذوب آهن: 180 یک ضرب، 225 دوضرب و 405 مجموع

امیر عزیزی از فولادین ذوب: 179 یک ضرب، 212 دوضرب و 391 مجموع

پیمان جان از ملی حفاری: 164 یک ضرب، 216 دوضرب و 380 مجموع

 

نتایج دسته +109 کیلوگرم بزرگسالان

آیت شریفی از فولادین ذوب آمل: 186 یک ضرب، 238 دوضرب و 424 مجموع

محسن دادرس از ذوب آهن: 195 یک ضرب، 221 دوضرب و 416 مجموع

محسن بهرام زاده از ملی حفاری: 180 یک ضرب، 218 دوضرب و 398 مجموع

 

نتایج دسته +109 کیلوگرم جوانان

علیرضا یوسفی از فولاد: 176 یک ضرب، 238 دو ضرب و 414 مجموع

علیرضا زندی از مس رفسنجان:  177 یک ضرب، 218 دو ضرب و 395 مجموع

علی محمد محمدی از مناطق نفت خیز: 175  یک ضرب، 210 دو ضرب و 385 مجموع