در سومین روز از هفته دوم رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور، روز جمعه مسابقات دسته 96 و 102 کیلوگرم برگزار شد که رضا دهدار و کیانوش رستمی همچون هفته نخست این رویداد، در صدر گروه خود ایستادند.

همچنین مهدی کرمی و محسن دادرس در هفته دوم لیگ درخشش و آمادگی قابل توجهی نشان داده و بالاتر از رقبای نامدار خود، سهراب مرادی و آیت شریفی، در صدر رقابتهای دسته 109 و 109+ قرار گرفتند.

نتایج دسته 96 کیلوگرم بزرگسالان

رضا دهدار از ذوب آهن: 166 یک ضرب، 198 دوضرب و 364 مجموع

کیانوش رستمی از ملی حفاری: 161 یک ضرب،  190 دوضرب و  351 مجموع

سید ایوب موسوی از فولادین ذوب آمل: 157 یک ضرب، 181 دوضرب و 338 مجموع

 

نتایج دسته 102 کیلوگرم بزرگسالان

رسول معتمدی از ذوب آهن: 172 یک ضرب، 210 دوضرب و 382 مجموع

امیر حقوقی از ذوب آهن: 162 یک ضرب، 204 دوضرب و 366 مجموع

حامد نوری از رعد پدافند: 163 یک ضرب، 193 دوضرب و 356 مجموع

 

نتایج دسته 109 کیلوگرم بزرگسالان

مهدی کرمی از ملی حفاری: 179 یک ضرب، 224 دوضرب و 403 مجموع

سهراب مرادی از ذوب آهن: 170 یک ضرب، 221 دوضرب و 391 مجموع

پیمان جان از ملی حفاری: 171 یک ضرب، 213 دوضرب و 384 مجموع

 

نتایج دسته +109 کیلوگرم بزرگسالان

محسن دادرس از ذوب آهن: 190 یک ضرب، 220 دوضرب و 410 مجموع

آیت شریفی از فولادین ذوب آمل: 172 یک ضرب، 212 دوضرب و 384 مجموع

سیدصابر پورسیدیحیی از مناطق نفتخیز: 162 یک ضرب، 211 دوضرب و 373 مجموع