علی کشتکار از استان فارس با شکستن غیرسمی رکورد دوضرب جوانان ایران، قهرمان دسته 96 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان شد و سه مدال طلای این دسته را به دست آورد.

رده بندی نفرات برتر یکضرب، دوضرب و مجموع دسته 96 کیلوگرم:

یکضرب

1- علی کشتکار از فارس: 156

2- ارشیا عباس زاده از مازندران: 143

3- محمد کرمی از کرمانشاه: 137

 

دوضرب:

1- علی کشتکار از فارس: 187

2- امیرمحمد سلامت از مازندران: 168

3- ارشیا عباس زاده از مازندران: 166

 

مجموع

1- علی کشتکار از فارس: 343

2- ارشیا عباس زاده از مازندران: 309

3- محمدمهدی دارایی از لرستان: 295

 

در این دسته علی کشتکار در حرکت دوضرب یک کیلوگرم بیشتر از رکورد جوانان ایران وزنه زد. رکورد دوضرب دسته 96 با 186 کیلوگرم در اختیار افشین طاهری است.

در حرکت یکضرب دسته 96، وزنه بردار کرمانشاه در گروه B  موفق به کسب مدال برنز شد.