در سومین روز از مسابقات وزنه برداری سومین المپیاد استعدادهای برتر کشور، شرکت کنندگان در اوزان 96، 102 و +102 به مصاف پولاد سرد رفتند و نفرات برتر مشخص شدند.

 

نفرات برتر دسته 96 کیلوگرم

1- حمیدرضا زارعی (فارس): یکضرب 120، دوضرب 160 و مجموع 280 کیلوگرم

2- مهرشاد مرادیان (گلستان): یکضرب 120، دوضرب 148 و مجموع 268 کیلوگرم

3- محمدرضا اسلامی (مازندران): یکضرب 118، دوضرب 144 و مجموع 262 کیلوگرم

 

نفرات برتر دسته 102 کیلوگرم

1- شایان اسدی (مازندران): یکضرب 121، دوضرب 133 و مجموع 254 کیلوگرم

2- امیرحسین اصلانی (آذربایجان غربی): یکضرب 107، دوضرب 131 و مجموع 238 کیلوگرم

3- ابوالفضل فراهانی (فارس): یکضرب 100، دوضرب 128 و مجموع 228 کیلوگرم

 

نفرات برتر دسته 102+ کیلوگرم

1- ابوالفضل میرزایی (مازندران): یکضرب 119، دوضرب 150 و مجموع 269 کیلوگرم

2- عرفان پورخالقی (خوزستان): یکضرب 118، دوضرب 150 و مجموع 268 کیلوگرم

3- حسین یزدانی (اردبیل): یکضرب 113، دوضرب 141 و مجموع 254 کیلوگرم