صائب بدیعی از مازندران در یک رقابت میلیمتری و نزدیک با اختلاف یک کیلوگرم، بالاتر از امیرحسین محمدی از تهران ایستاد و مدال طلای دسته 89 کیلوگرم مسابقات وزنه برداری قهرمانی جوانان ایران را به دست آورد.

رده بندی نفرات برتر یکضرب، دوضرب و مجموع دسته 89 کیلوگرم:

 

یکضرب

1- امیرحسین محمدی از تهران: 147

2- صائب بدیعی از مازندران: 146

3- محمد اسفندیاری از فارس: 144

 

دوضرب

1- صائب بدیعی از مازندران: 180

2- امیرحسین محمدی از تهران: 178

3- آرش شفیعی نژاد از اصفهان: 175

 

مجموع

1- صائب بدیعی از مازندران: 326

2- امیرحسین محمدی از تهران: 325

3- آرش شفیعی نژاد از اصفهان: 318