نتایج دسته 89کیلوگرم/ هفته دوم لیگ برتر باشگاه های کشور

در آخرین بخش از رقابتهای روز نخست از هفته دوم لیگ برتر باشگاه های ایران، وزنه برداران دسته 89 کیلوگرم به مصاف پولاد سرد رفتند.

نفرات برتر دسته 89 کیلوگرم:

1- میرمصطفی جوادی، ملی حفاری، یکضرب 156، دوضرب 185، مجموع 341

2- مسلم سپهری، مناطق نفتخیز، یکضرب 152، دوضرب 181، مجموع 333

3- علیرضا معینی، ذوب آهن، یکضرب، 155، دوضرب 172، مجموع 327