نتایج دسته 87+ کیلوگرم/مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان کشور

نفرات برتر دسته 87+ کیلوگرم:

 

یکضرب

فاطمه یوسفی (فارس)، 92 کیلوگرم

کوثر تنها (کردستان)، 82 کیلوگرم

ساناز سعدی زاده (آذربایجان شرقی)، 81 کیلوگرم

 

دوضرب

فاطمه یوسفی (فارس)، 128 کیلوگرم

کوثر تنها (کردستان)، 100 کیلوگرم

سارا صفاوردی (البرز)، 98 کیلوگرم

 

مجموع

فاطمه یوسفی (فارس)، 220 کیلوگرم

کوثر تنها (کردستان)، 182 کیلوگرم

سارا صفاوردی (البرز)، 178 کیلوگرم

 

مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان کشور-اهواز