نتایج دسته 87 کیلوگرم/مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان کشور

نفرات برتر دسته 87 کیلوگرم:

 

یکضرب

زینب شیخ حسن ارباب (البرز)، 86 کیلوگرم

کیژان مقصودی (کردستان)، 82 کیلوگرم

هستی اسدپور  (خوزستان)، 72 کیلوگرم

 

دوضرب

زینب شیخ حسن ارباب (البرز)، 123 کیلوگرم

کیژان مقصودی (کردستان)، 112 کیلوگرم

هستی اسدپور  (خوزستان)، 90 کیلوگرم

 

مجموع

زینب شیخ حسن ارباب (البرز)، 209 کیلوگرم

کیژان مقصودی (کردستان)، 194 کیلوگرم

هستی اسدپور  (خوزستان)، 162 کیلوگرم

 

مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان کشور-اهواز