روز نخست رقابت های وزنه برداری قهرمانی جوانان کشور در تاکستان، با برگزاری دسته 73 کیلوگرم و قهرمانی رضا باعی از استان اردبیل به پایان رسید.

رده بندی نفرات برتر یکضرب، دوضرب و مجموع دسته 73 کیلوگرم:

یکضرب

1- رضا باغی از اردبیل: 128

2- علیرضا منصوری از خوزستان: 123

3- پژمان پیری از کرمانشان: 118

 

دوضرب

1- رضا باغی از اردبیل: 150

2- علیرضا منصوری از خوزستان: 148

3- عباس شجاعی از خراسان رضوی: 145

 

مجموع

1- رضا باغی از اردبیل: 278

2- علیرضا منصوری از خوزستان: 271

3- عباس شجاعی از خراسان رضوی: 258