نتایج دسته 71 کیلوگرم/مسابقات وزنه برداری قهرمانی بانوان کشور

نفرات برتر دسته 71 کیلوگرم:

یکضرب

الهه رزاقی (زنجان)، 93 کیلوگرم

فروغ یونسی (بوشهر)، 86 کیلوگرم

نازنین معتمدی (لرستان)، 81 کیلوگرم

 

دوضرب

الهه رزاقی (زنجان)، 115 کیلوگرم

فروغ یونسی (بوشهر)، 96 کیلوگرم

مهتاب متین زاده (خراسان رضوی)، 91 کیلوگرم

 

مجموع

الهه رزاقی (زنجان)، 208 کیلوگرم

فروغ یونسی (بوشهر)، 182 کیلوگرم

نازنین معتمدی (لرستان)، 169 کیلوگرم